Maatschappelijke Businesscase ‘Integrale aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie’

Op basis van onderzoek van Hendrien Kaal (2016) blijkt dat bij een grote groep mensen in detentie sprake is van een sterk vermoeden op een licht verstandelijke beperking (LVB). Ruim twee keer zoveel als in de gehele Nederlandse bevolking. Bovendien komt een grote groep van hen vaker in detentie, meestal als gevolg van kleine misdrijven. Dit leidt niet alleen tot veel narigheid voor mensen met een LVB, maar ook tot hoge maatschappelijke kosten en gevoelens van onveiligheid in de samenleving.
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) nam daarom het initiatief om een nieuwe integrale
aanpak te laten bedenken. Een aanpak die mensen met een LVB ondersteunt om tijdens en na detentie
hun basisbehoeften te vervullen, zoals schulden, werk, huisvesting en een pro-sociaal netwerk.
De aanpak is in het belang van mensen met een LVB en de door hen ervaren kwaliteit van leven. Het
ondersteunt hen om beter weerbaar te zijn, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en beter mee te kunnen
doen in de maatschappij. Tegelijkertijd beoogt de nieuwe integrale aanpak een aantal positieve
maatschappelijke effecten, zoals minder recidive van mensen met een LVB, een betere thuissituatie
en minder kosten. Met andere woorden: een goede, vroegtijdige ondersteuning voorkomt problemen
(en kosten) op een later moment.
Om die aanname te onderbouwen is deze maatschappelijke Businesscase 'Integrale aanpak
voor mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie' opgesteld door Dock4& Organisatieadvies in Zorg en Nico Overvest Advies.