Het arrestantenregime, een wankel evenwicht - Thematisch onderzoek

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt in 2018 de uitvoering van het arrestantenregime. Het arrestantenregime wordt uitgevoerd in vijf penitentiaire inrichtingen: in Alphen aan den Rijn, Grave, Lelystad, Middelburg en in het detentiecentrum Schiphol.

De Inspectie ziet sterke punten, maar ook drie knelpunten die vragen om verbetering. Deze verbeterpunten gaan over de geboden zorg, de re-integratiemogelijkheden en het dagprogramma. In dit rapport doet de Inspectie Justitie en Veiligheid diverse aanbevelingen om de sterke punten beter de borgen en de knelpunten aan te pakken.