Samenvatting modelwerkwijze Integrale Persoonsgebonden Toeleiding Arbeid

De IPTA-aanpak is een methodiek die zich richt op kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar die gemotiveerd zijn om wat van hun toekomst te maken, bij wie het risico bestaat dat zij zich tot stelselmatige daders van high impact crimes ontwikkelen en die te maken hebben met persoonlijke beperkingen, gedragsproblemen en ontregelende factoren op andere leefgebieden. Doel: het normaliseren van het leven van deze jongeren: zo snel mogelijk aan het werk en een stabiele situatie op alle leefgebieden.