'Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering'

In deze nieuwsbrief vertellen we over nieuwe ontwikkelingen binnen het Programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering, een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen in het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein die geïnteresseerd is in innovatieve manieren van (samen)werken om recidive bij (ex)delinquenten te verkleinen.
Het programma Koers en kansen biedt momenteel aan 40 van dergelijke experimenten de ruimte. Verspreid over heel Nederland worden zo lokaal nieuwe samenwerkingsvormen en interventies uitgetest.

Afzender
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie
Een keer per maand

1 editie