Nieuwsbrief Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering

In deze nieuwsbrief vertellen we over nieuwe ontwikkelingen binnen het Programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering, een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met vele partners in het justitie- zorg-, sociaal en veiligheidsdomein.
De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in experimenteren, leren en innoveren op het terrein van de sanctie-uitvoering, om recidive te verminderen en ervoor te zorgen dat de sanctie-uitvoering nu én in de toekomst effectief is.

Afzender
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie
Vijf keer per jaar

5 edities