Nieuwsbrief Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering

In deze nieuwsbrief vertellen we over nieuwe ontwikkelingen binnen het Programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering, een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met vele partners.
De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen in het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein die geïnteresseerd is in experimenteren, leren en innoveren op het terrein van de sanctie-uitvoering, om recidive te verminderen en ervoor te zorgen dat de sanctie-uitvoering nu én in de toekomst effectief is.
 

Afzender
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frequentie
Een keer per twee maanden

4 edities