Geen derde experimentenronde Koers en kansen

De derde experimentenronde van het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering gaat definitief niet door. In maart van dit jaar was deze ronde tot een nadere datum uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De coronacrisis vergt nog steeds veel extra inzet en investering van de professionals voor wie deze ronde is bedoeld. De meesten van hen en hun organisaties zullen nauwelijks ruimte voelen om een projectidee te ontwikkelen en in te dienen.

Stiften in potje

De maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben nog steeds een grote impact op alle primaire processen in de sanctie-uitvoering. Alle zeilen moeten worden bijgezet om deze processen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit geldt voor het justitie- en veiligheidsdomein en ook voor de samenwerkingspartners in het zorgdomein, het onderwijs, het sociaal domein, bij gemeenten, het bedrijfsleven en slachtofferorganisaties.
Hiervoor zijn niet alleen extra financiële middelen nodig, ook zal vanuit de uitvoering nauwelijks ruimte worden gevoeld om een projectidee te ontwikkelen en in te dienen. Tot onze spijt hebben we dan ook besloten om de derde experimentenronde van Koers en kansen definitief niet door te laten gaan.
Uiteraard blijft het programma zich – ondanks corona – tot het uiterste inspannen om alle bestaande initiatieven zo goed mogelijk te laten doorlopen, daaruit resultaten op te halen en de werkende principes te verduurzamen.