Koers en kansen treft voorbereidingen voor nieuwe experimentenronde

Een aantal projecten die in de eerste twee rondes van het programma Koers en kansen zijn gestart, zijn inmiddels afgerond; de overige zijn in volle gang. Ze leveren interessante (tussen)resultaten op. Deze resultaten beslaan een breed spectrum van de sanctie-uitvoering. De nieuwe ronde is bedoeld voor vernieuwende pilots die het huidige projectenlab van Koers en kansen gericht aanvullen.

Stiften in potje


In de komende ronde zullen we opnieuw professionals uit de praktijk van justitie, de zorg en het sociaal domein uitnodigen om domeinoverstijgende projectvoorstellen in te dienen die bijdragen aan een effectieve sanctie-uitvoering, nu én in de toekomst. Momenteel werken we aan de beschrijving van de specifieke onderwerpen, waarvoor we in deze nieuwe subsidieronde innovatieve ideeën vragen.

Op donderdag 26 maart 17.00 uur plaatsen we de specifieke inhoud van de uitvraag, de criteria, voorwaarden en andere relevante informatie op onze website. Vanaf dan is het mogelijk een projectvoorstel in te dienen. De termijn van indiening duurt zeven weken.

Houd onze website dus in de gaten of volg ons op LinkeIn en Twitter voor het laatste nieuws.