Lifestory podcast maakt werkrelatie tussen reclasseringswerker en cliënt effectiever

Het doel van reclasseringswerkers is het voorkomen van toekomstige criminaliteit bij mensen die een delict hebben gepleegd. Bekend is dat de onderlinge werkrelatie tussen de professional en de cliënt van invloed is op het effect van de toezicht en begeleiding. In het Koers en kansen-project ‘Lifestory podcasts’ is onderzocht welke waarde het voor deze werkrelatie heeft wanneer een cliënt zijn levensverhaal vertelt en dit verhaal, in audio-vorm, deelt met de reclasseringswerker.

In het project hebben 15 voorwaardelijk veroordeelden die onder toezicht staan hun levensverhaal verteld aan de onderzoekster. Het gaat om twee vrouwen en dertien mannen, die heel uiteenlopende strafbare feiten hebben gepleegd.
Bij het ‘ophalen’ van het levensverhaal lag de focus op aspecten waar de cliënt kracht uit put en niet op factoren die de risico’s op delictgedrag uitvergroten.

Lifestory podcast

Na het beluisteren en gezamenlijk bespreken van de podcast zijn zowel de cliënt als hun reclasseringswerker geïnterviewd over het effect van het verhaal op hun onderlinge relatie. De effecten van de podcasts zijn onderzocht op de vier aspecten van de werkalliantie (binding, vertrouwen, stroefheid en kader).
Daarnaast is bekeken in hoeverre de podcasts het handelingsperspectief van toezichthouders vergroot.

Meer begrip, opener contact
Het beluisteren van de podcast blijkt betekenisvol te zijn voor zowel de cliënt als de reclasseringswerker.
De cliënten verwachtten van de podcast niet dat de relatie met de toezichthouder zou verbeteren. Een goede relatie was namelijk voorwaarde om met de pilot mee te doen. Desondanks brengt het beluisteren van de podcast een positief effect teweeg op de vier aspecten van de werkalliantie. Zoals een beter begrip bij de cliënt over waar met de reclasseringswerker aan gewerkt moet worden. Of het ervaren van een opener contact.
De reclasseringswerker krijgt door het beluisteren van de podcast een integraal beeld van wat de cliënt heeft meegemaakt en welke betekenis de cliënt toekent aan de gebeurtenissen in zijn leven. Dit maakt dat de professional over meer mogelijkheden beschikt om zijn rol als begeleider/toezichthouder in te vullen.

Ook interventie-instrument
Het vertellen van het levensverhaal blijkt overigens niet alleen een kennis-instrument, maar ook een interventie-instrument. De cliënt wordt door het horen van de podcast geconfronteerd met het eigen verhaal. Dit voedt het besef dat het roer om moet om nog wat van het leven te maken. Ook kan het het begrip vergroten over het eigen handelen in het verleden en inzicht geven in ‘hoe het allemaal zover heeft kunnen komen.’
De podcast biedt niet alleen handvatten om het contact aan te gaan met de toezichthouder, maar ook met een partner, of met behandelaars, zonder weer het hele verhaal te moeten vertellen.

Beluister de resultaten van de pilot

Helemaal in de geest van het project zijn de resulaten van de pilot Lifestory podcasts te beluisteren in een podcast:

Beluister hier de evaluatie van de pilot Lifestory podcasts

Lees je liever over de resultaten van de pilot Lifestory podcast? Of wil je meer weten over de werkalliantie?
Kijk dan bij onderstaande documenten.