Meer aandacht voor Zwollenaren tijdens en na gevangenisstraf

Meer aandacht voor Zwolse burgers die vanuit de gevangenis terugkeren in de gemeente Zwolle. Dat is de insteek van een samenwerkingsovereenkomst die donderdag 4 juli is ondertekend in de penitentiaire inrichting (PI) Zwolle. Doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat personen na detentie weer de fout ingaan of overlast veroorzaken.

Wethouder Klaas Sloots van de gemeente Zwolle, vestigingsdirecteur Hans Plattel van PI Zwolle, regiodirecteur Anne-Marie Bruist van Reclassering Nederland en divisiemanager Walter de Vos van Tactus Verslavingsreclassering tekenen donderdag de samenwerkingsovereenkomst. Deze vloeit voort uit het landelijk bestuurlijk akkoord ‘Re-integratie van (ex-)justitiabele burgers’. Dit akkoord is op 1 juli ondertekend door minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Doel is om binnen Zwolle de organisaties die het convenant ondertekenen nog nauwer te laten samenwerken. Dat begint al vanaf het moment dat een inwoner van Zwolle in de plaatselijke gevangenis belandt. Vanaf dag één van detentie wordt, samen met de gedetineerde, door PI Zwolle, de reclassering en de gemeente gekeken wat hij of zij nodig heeft om de periode van detentie zo goed mogelijk te doorlopen. En hoe iemand na het uitzitten van de straf weer succesvol onderdeel kan zijn van de Zwolse samenleving. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op vijf hoofdthema’s die van belang zijn om weer op eigen benen te kunnen staan in de maatschappij: huisvesting, werk/inkomen, schuldhulpverlening, zorg en een ID-bewijs.

De samenwerking richt zich in eerste instantie alleen op Zwolle. Mogelijk dat later nog meer gemeenten aansluiten die nadrukkelijk willen inzetten op de (na)zorg voor (ex-)gedetineerden.

Met de nieuwe werkwijze wordt onderstreept dat de zorg voor een succesvolle terugkeer in de Zwolse samenleving een gezamenlijk belang is. Gedetineerden zitten een straf uit omdat ze een misdrijf hebben gepleegd, maar elke gedetineerde is eveneens een burger die op enig moment weer terugkeert in zijn eigen gemeente. Dan is het zowel in het belang van de ex-gedetineerde, de buurt als de gemeente dat iemand geen overlast veroorzaakt of opnieuw de fout ingaat. Hoe meer zorg,  aandacht en begeleiding er is voor deze personen, hoe groter de kans is dat iemand niet recidiveert.

Voor vragen over dit persbericht kunt u terecht bij: René Hut, communicatieadviseur PI Zwolle, tel. 06 527 536 09, mail: r.hut@dji.minjus.nl