Pilot 32 uur werken met gedetineerden

Deze pilot is een experiment waarbij gedetineerden 32 uur per week werken. Er wordt zoveel mogelijk werk (of werk-/leertrajecten) aangeboden waar in de samenleving vraag naar is zodat de kans op uitstroom naar betaalde arbeid groot is. Werk speelt een cruciale rol bij succesvolle re-integratie.

Waar gaat het project over?
Dit veranderingen rond penitentiaire productie in combinatie met de meer persoonsgerichte aanpak (gedrag heeft consequenties)  hebben grote invloed op de positie en betekenis van werken binnen de detentie. Het inzetten van de gedetineerde als “werknemer” van In-Made kan straks betekenen dat iemand  tijdelijk of definitief van het werk verwijderd kan worden met alle gevolgen van dien voor zijn verdere detentietraject (verlof, fasering, VI).

Door deze nieuwe mogelijkheden, kunnen de “looks and feels” van een echt productiebedrijf worden  gerealiseerd. Hiermee wordt de stap naar betaalde arbeid steeds kleiner. Gedrag en inzet bepalen dan niet alleen de materiële beloning, maar ook de toegang tot het plusprogramma, de toegang tot scholing, de toegang tot extramuraal werk en de inzet om gedetineerden aan het eind van de rit waar mogelijk uit te laten stromen naar betaald werk.

Wat is de aanpak?
Door de gedetineerden zelf verantwoordelijk te maken voor het detentietraject zal de pilot bijdragen aan meer regie op de eigen detentie. De motivatie om aan re-integratie te werken zal bijdragen aan de verhoging van zelfstandigheid en discipline. Door het bijbrengen van betere arbeidsvaardigheden en competenties zal er een betere aansluiting zijn met de arbeidsmarkt na detentie.

Door het verder uitbreiden van het dagprogramma zal er een situatie gecreëerd worden die normalisatie (sterke gelijkenis vertoont met de reguliere maatschappij) beoogt. Het uitbreiden van het dagprogramma biedt meer zicht op ,en contact met, gedetineerden voor DJI en ketenpartners.

Het bieden van een gezonder dag-nachtritme zal mogelijk ook positieve effecten hebben op het medicijngebruik. Privileges zoals vaker contact met het thuisfront en meer bezoek, zullen naar verwachting bijdragen aan minder incidenten, omdat de gedetineerde deze privileges niet kwijt wil raken. Deze effecten zijn ook gevonden bij de pilots rond zelfredzaamheid.

Om goed onderzoek te kunnen doen naar de uiteindelijke resultaten draaien de pilotlocaties verschillende programma’s. De programma’s variëren in avond- en weekendprogramma’s op het gebied van onderwijs, arbeid, trainingen, keten partner gesprekken, sociale activiteiten en eventuele behandelingen.

Meer weten?
Ronald van de Worp
projectspoorarbeid@dji.minjus.nl