Niemand de deur uit zonder plan

Kort gestraften, tot 6 maanden zonder reclasseringsbemoeienis, met een plan uit te laten stromen naar de gemeente Zutphen of Lochem. Het doel is om recidive te voorkomen door het plan aan te laten sluiten op de problematiek van de deelnemer.

Waar gaat het project over?
Het project gaat over het creëren van een gezonde en zo stabiel mogelijke basis voor de ex-gedetineerde burger om zijn terugkeer in de maatschappij zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierdoor willen we bereiken dat de overlast voor  de maatschappij verminderd en de deelnemer zijn
leven op de rit krijgt. En dat de kosten omlaag gebracht zullen worden voor alle betrokken partijen en de veiligheid vergroot wordt.

Wat is de aanpak? 
Door het gesprek aan te gaan met de deelnemer waarbij we hem helpen – vanuit onze expertise – een hulpvraag laten formuleren. Er wordt een overleg georganiseerd waarbij zoveel mogelijk betrokken partijen aanwezig zijn. Hierbij is de gedetineerde, zijn casemanager van de gevangenis en de gemeentelijke nazorg-coördinator aanwezig.

Vervolgens wordt de benodigde hulp ingeschakeld of wordt ervoor gezorgd dat deze doorloopt tijdens detentie. Het doel is om de detentieschade zoveel mogelijk te beperken en de tijd in detentie zinvol en gericht op re-integratie te besteden. De gedetineerde is  eigenaar van het plan en hij wordt – indien nodig - daarbij ondersteund tijdens en na zijn detentie. De betrokken zorgpartijen en gemeentes zijn op de hoogte en bereid om mee te denken en te werken.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Wij zijn tevreden als helder is welke problematiek er speelt en hierop actie is uitgezet. De gedetineerde is planhouder en wordt ondersteund door zijn casemanager,  gemeente en zorginstelling. De recidive blijft achterwege of is zichtbaar verminderd. De ex-gedetineerde is in staat om burger te blijven.

Meer weten?
Marloes Peters, Tactus reclassering
Martin Sulman, Reclassering Nederland
Irma Kamphuis, Tactus reclassering