Bekendmaking tweede tranche Koers en kansen projecten

De tweede projectronde van Koers en kansen leverde maar liefst 90 projectvoorstellen uit het hele land op. Organisaties uit de zorg, justitie en het lokaal domein wisten elkaar én het programma goed te vinden. 24 projecten zijn uiteindelijk gehonoreerd in deze tweede ronde.

Overweldigend veel ideeën en enthousiasme dus, om de sanctie-uitvoering effectiever te maken en te vernieuwen. Niet alleen het aantal voorstellen was opvallend. Ook de uitwerking en betrokkenheid van vele soorten organisaties zijn een compliment waard.

We zijn echt verrast door de vele projecten, initiatieven en ideeën die overal in Nederland leven om tot een effectieve, toekomstbestendige sanctieuitvoering te komen. En over de inhoud daarvan die vaak naadloos aansluit op het gedachtegoed van Koers en kansen. We bedanken alle indieners voor hun tijd en moeite. We hopen dat alle indieners  – met of zonder een “ja” van Koers en kansen - blijven (samen)werken aan het voorkomen van recidive.
 

De inhoud van de projecten sluit vaak naadloos aan op het gedachtegoed van Koers en kansen.

De keerzijde van zoveel voorstellen is dat het programmateam kritisch moest kijken. Want hoezeer Koers en kansen zoveel mogelijk van deze mooie initiatieven zou willen omarmen, is dat gezien het karakter van het programma niet wenselijk. Door het aantal projecten klein te houden, is er voldoende ruimte voor co-creatie en leren.

De beoordelingsprocedure beantwoordde daarom o.a. de volgende vragen: welke voorstellen zijn het meest vernieuwend? En welke dragen het meeste bij aan de leervragen van het programma? Dit leidde tot een selectie van 24 projecten. Samen met de projecten die al van start gingen in de eerste projectronde, bestaat het Koers en kansen-Projectenlab nu uit 37 projecten.

2018 naar 2019