Transforensisch maatwerk

Vanuit een multi-organisatorisch team worden passende zorg, begeleiding en ondersteuning geleverd op alle leefgebieden, als strafafdoening of gedurende c.q. aansluitend aan detentie of maatregel, waardoor maatschappelijk perspectief toeneemt en de kans op recidive afneemt.

Meer weten?

Gemeente Tilburg