Schuldenvrij terug in de maatschappij

Realiseren van een integrale en versnelde schuldenaanpak die reclasseringsclïenten een beter perspectief biedt op een toekomst zonder schuldenzorgen, waardoor de kans op succesvolle re-integratie en participatie wordt vergroot en de recidivekans wordt verlaagd. Hiermee worden maatschappelijke kosten gereduceerd en maatschappelijke baten gerealiseerd.

Waar gaat het project over?
Er is geen passende oplossing voor de schuldenproblematiek. Reclasseringswerkers zijn gemotiveerd om schulden bij cliënten aan te pakken, maar worden in de praktijk geconfronteerd met beperkte middelen en gebrekkige ketensamenwerking om schuldenproblematiek effectief en efficiënt op te lossen of hanteerbaar te maken. Het systeem van schuldenaanpak kent hoge drempels voor deze doelgroep en bestaat uit lange wachtlijsten.

Hoewel het in veel gevallen niet tot het gewenste resultaat leidt, zijn reclasseringswerkers en cliënten wel veel energie kwijt aan het stabiliseren van de schuldensituatie. Hierdoor houden zij weinig tijd over voor de andere leefdomeinen die ook aandacht verdienen. En hoe langer een effectieve schuldenaanpak op zich laat wachten, hoe vaker de schulden oplopen en lastiger op te lossen worden. Simpelweg doorverwijzen van cliënten naar gemeentelijke schuldhulpverlening biedt meestal geen soelaas. Bijvoorbeeld door de hoge toegangsdrempels, (aanstaand) verblijf in detentie en het veelal ontbreken van geregeld inkomen op bijstandsniveau.

Daarnaast ontbreekt het de gemeentelijke schuldhulpverlening qua ingrijpen vaak aan momentum, kennis van de doelgroep en heeft het geen breed beeld van de leefsituatie en -omstandigheden van reclasseringscliënten. Tot slot is er vaak sprake van gefragmenteerde aanpakken (“brandjes blussen”) met een gebrekkige informatiedeling van Reclassering en Gemeente die elkaar te weinig versterken.

Wat is de aanpak?
Snellere toegang tot de schuldhulpverlening, vrijwilligers die ingezet worden voor het ordenen van de administratie, korte lijnen en ketensamenwerking tussen de reclassering, gemeente en vrijwilligers. Het onderzoeksbureau is bezig met het maken van een interventiebeschrijving.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Als we een maatschappelijke businesscase ontwikkelen op basis waarvan een vervolg pilot bepaald kan worden. En ook als we 50 deelnemers hebben die zelfstandig of begeleid een stabiele situatie hebben waarin financiën en problematiek op andere leefgebieden op orde of onder controle zijn.

Meer weten?
Radha Hardin-Jarbandhan
A.Hardin.Jarbandhan@reclassering.nl