Samenwerking in de lokale PGA: leren en faciliteren

Goed monitoren is een belangrijk onderdeel van de PGA: alleen zo kunnen professionals werken én leren vanuit de feiten en niet (alleen) vanuit de aannames. De resultaten van de groeiende inspanningen (laten) zien, en kunnen analyseren, verantwoorden en ervan leren via monitoring, is van grote waarde.

Waar gaat het project over?
De samenwerking tussen gemeenten, veiligheids- en zorgpartners – noodzakelijk voor een effectieve persoonsgerichte aanpak van overlast en criminaliteit – kan en moet beter. De partners kennen elkaar nog niet goed genoeg en vinden elkaar onvoldoende. Dit leidt tot te weinig preventief en te veel reactief, repressief ingrijpen in de PGA-casuïstiek. Moeizame informatiedeling en schotten helpen ook niet.

Wat is de aanpak?
Wij willen een impulsprogramma voor de 39 gemeenten in Midden-Nederland (=Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Utrecht) en hun ketenpartners in het sociaal- en veiligheidsdomein die samenwerken binnen de lokale PGA. Dat bestaat uit twee onderdelen: 1. Het organiseren van een reeks leer- en interventiesessies met gemeenten en hun ketenpartners; 2: Participerend onderzoek rondom de leer- en inspiratiesessies.

Met welk resultaat ben je tevreden?
We zijn tevreden als de leer- en intervisiesessies voor de deelnemers van waarde zijn geweest: a) voor de casuïstiek, b) voor de samenwerking tussen gemeenten en hun justitiele – en zorgpartners; c)  we ook overstijgend, wetenschappelijk gevalideerde goede inzichten opdoen die kunnen leiden tot verbeteringen in de PGA-praktijk.

Meer weten?
Myriam Kooij
secretariaat@rvsmiddennederland.nl