Resocialisatie gedetineerden met een licht verstandelijke beperking

Behandeling en re-integratie ontwikkelen specifiek voor justitiabelen met LVB, door kennis over lvb (Philadelphia) en justitiabelen (Exodus) effectief te combineren en passend woon- en zorgaanbod aan te bieden.

Waar gaat het project over?
Stichting Exodus Noord-Holland en Stichting Philadelphia Regio Amsterdam e.o. starten in 2019 een unieke samenwerking. Een nieuw en bijzonder resocialisatieprogramma gaat van start voor (ex)gedetineerden uit Amsterdam, met een licht verstandelijke beperking en een forensische titel. Kandidaten in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar komen in aanmerking voor deelname aan dit programma.

Deze samenwerking combineert de Exodus-begeleiding voor (ex-)gedetineerden met de specialistische zorgkwaliteiten van Philadelphia, gericht op mensen met een beperking en de daarbij behorende kwetsbaarheid. Beide partijen combineren in deze aanpak de kwaliteiten waar ze goed in zijn.

Wat houdt jullie project in, wat is de aanpak?
Dit unieke resocialisatieprogramma bundelt de expertise van Exodus rondom criminaliteit, detentieproblematiek en resocialisatie met de specialistische kennis en know-how van Philadelphia in de begeleiding van mensen met een beperking op het gebied van vertrouwensopbouw, bewustwording en acceptatie van de beperking. Het doel van het programma is meer keuzevrijheid te bieden aan deelnemers en de kansen voor deze doelgroep te vergroten om het leven weer op te pakken. De deelnemer doorloopt de fasen van het resocialisatieprogramma. Deze fasen zijn te combineren met verschillende vormen van zelfstandig wonen. Persoonlijk maatwerk is leidend in dit proces.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Als op basis van het te ontwikkelen concept het is gelukt om voor deze doelgroep een compleet traject neer te zetten dat uiteindelijk leidt dat een deelnemer succesvol zelfstandig kan wonen, met zo nodig passende begeleiding, en zinvol werk. De deelnemer doorloopt de fasen van het resocialisatieprogramma. Deze fasen zijn te combineren met verschillende vormen van zelfstandig wonen. Om het totale traject te realiseren willen beide partijen de volgende woonvormen realiseren:

  • Een 24-uursvoorziening: 24-uurstoezicht in een middelenvrije en veilige omgeving in combinatie met een persoonlijk dagprogramma.
  • Doorstroomhuizen: een tijdelijke woning waar deelnemers kunnen oefenen met zelfstandig wonen zonder 24-uurstoezicht. Mensen kunnen doorstromen naar een voorziening van Exodus of van Philadelphia.
  • Zelfstandige woningen: een eigen woning, met ambulante begeleiding, hetzij via een omklapcontract met begeleiding via Exodus of een beschermde woonvoorziening van Philadelphia.
  • Terugkomplek: deelnemers hebben altijd een terugkomplek in de 24-uursvoorziening

Meer weten?
Arjan Witteveen
a.witteveen@dji.minjus.nl