Proeftuin Ruwaard verbinden aan ZSM

Dit project betrekt het wijkteam bij zowel de ZSM-tafel als bij re-integratie van ex-gedetineerden.

Waar gaat het project over?
De proeftuin Ruwaard loopt al een hele tijd (dit is een groter project, geen Koers en kansen-project). De verbinding met het justitieel ketenapparaat moet echter nog op gang komen. In dit project willen we het wijkteam uit proeftuin Ruwaard aan laten sluiten bij het justitieel ketenapparaat.

Wat is de aanpak?
Met dit project willen we realiseren dat voordat besloten wordt welke straf iemand krijgt, de professionals in de wijk Ruwaard met elkaar in gesprek gaan. De afstemming die dan tot stand komt, moet ervoor zorgen dat de straf niet haaks staat op bijvoorbeeld een zorgtraject dat net is ingezet. In de proeftuin Ruwaard werken al veel organisaties op dezelfde manier samen. Met dit project willen we ook het justitieel ketenapparaat meenemen in deze manier van werken.

Met welk resultaat ben je tevreden?
We zijn tevreden als het lukt om het justitieel ketenapparaat aan te sluiten bij de gezamenlijke manier van werken in de proeftuin Ruwaard. En uiteindelijk is het doel om de straf meer te laten aansluiten op de individuele situatie deĀ  en zo recidive te verminderen.

Meer weten?
Rian van Lavieren
r.van.lavieren@oss.nl