PERSPCT

PERSPCT is een locatie waar een gemixte en label-loze doelgroep begeleid en getraind wordt in het opdoen en uitbreiden van werknemersvaardigheden en ondersteuning krijgt om basisvoorwaarden voor een stabiel bestaan op orde te krijgen en te houden.

Waar gaat het project over?
De drie samenwerkende organisaties hebben ontdekt, dat wanneer je het label van de betrokken deelnemer weg haalt, de overeenkomsten in ondersteuningsbehoefte groot is.

Op dit moment zijn binnen PERSPCT (ex) gedetineerden, langdurig werklozen en mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch of sociaal/maatschappelijk) samen aan het werk en worden zij getraind en begeleid om uit te stromen in een betaalde baan.

Wat is de aanpak?
Het verrichten van arbeid vormt de dagelijkse basis voor het oefenen en eigen maken van werknemersvaardigheden, waar op basis van maatwerk extra ondersteuning geboden wordt in het kader van individuele ontwikkeling en het weerbaar maken tegen probleem veroorzakend gedrag en situatiebepalende factoren, als basis voor een waardevol, kansrijk en stabiel bestaan.

Het aangeboden programma wordt afgestemd op de individuele mogelijkheden enerzijds en het arbeidsmarktperspectief anderzijds, zodat toegewerkt wordt naar uitstroom in duurzame betaalde arbeid binnen stabiele omgevingsfactoren.

Er wordt een match gemaakt tussen potentiƫle werknemer en betaalde baan en in het traject worden mijlpalen bepaald hoe tot deze match te komen. De deelnemer wordt getraind en begeleid deze mijlpalen te behalen, waarmee vertrouwen groeit en toegewerkt wordt naar een stabiele en zinvolle situatie en uitstroom in duurzame arbeid.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Onze ambitie is, door samen op te trekken en gebruik te maken van elkaars expertise en inbreng, het aantal uitkeringen terug te dringen en daarmee bij te dragen aan het opbouwen van een zin- en waardevol bestaan, voor mensen die zonder extra begeleiding naar verwachting niet zelfstandig slagen.

Het voordeel hierbij is dat het aantal uitkeringsaanvragen wordt teruggedrongen, problemen worden voorkomen en recidive wordt terug gedrongen.

Meer weten?
Karin Winkelman
k.winkelman@dji.minjus.nl