Persoonsgerichte aanpak monitoring

Het belangrijkste resultaat: een framework voor casussamenwerking binnen de lokale PGA, zowel inhoudelijk als organisatorisch. En de samenwerking verbeteren tussen (onderdelen van) veiligheids- en zorgorganisaties, waardoor de persoonsgerichte aanpak van complexe multi-problemencasussen verbetert.

Meer weten?

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland