Persoonsgerichte aanpak “Leren en faciliteren”

Goed monitoren is een belangrijk onderdeel van de PGA: alleen zo kunnen professionals werken én leren vanuit de feiten en niet (alleen) vanuit de aannames. De resultaten van de groeiende inspanningen (laten) zien, en kunnen analyseren, verantwoorden en ervan leren via monitoring, is van grote waarde.

Meer weten?

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland