Lifestory-podcasts

Ontwikkelen van “lifestory-podcasts” van (ex) gedetineerden, die een integraal onderdeel gaan vormen van het dossier en handelingsperspectief van professionals met wie (ex)gedetineerden in contact staan. Biedt ook een basis om de kwaliteit van de professionele begeleidingsrelatie tussen cliënten en professionals te verbeteren.

Een ‘insiderview’ van wat daadwerkelijk betekenisvol is in relatie tot recidivevermindering vanuit het eigen levensverhaal van (ex-)gedetineerden is op dit moment nog onderbenut. Lifestory podcasts brengen hier verandering in.

Meer weten?
Reclassering Nederland
Dr. mr. S.D. (Sheila) Adjiembaks, ESSA Training
Om je aan te melden voor mogelijke deelname mail naar a.andreas@reclassering.nl (Ada Andreas).