Lifestory-podcasts

Het ontwikkelen van “lifestory-podcasts” van (ex) gedetineerden, die een integraal onderdeel gaan vormen van het dossier en handelingsperspectief van professionals met wie (ex)gedetineerden in contact staan.

Waar gaat het project over?
We maken podcasts met (ex)gedetineerden. In deze podcasts vertellen de (ex) gedetineerden hun levensverhaal. Een ‘insiderview’ van wat daadwerkelijk betekenisvol is in relatie tot recidivevermindering vanuit het eigen levensverhaal van (ex-)gedetineerden is op dit moment nog onderbenut. Lifestory podcasts brengen hier verandering in.

Wat is de aanpak?
We richten op ons op (ex)gedetineerden tussen de 18 en 50 jaar. Met de podcasts willen we voor elke gedetineerden zijn/haar bronnen van kracht ontdekken en naar anderen communiceren. Deze podcast kan een basis bieden om de kwaliteit van de professionele begeleidingsrelatie tussen cliënten en professionals te ondersteunen. We willen dan ook onderzoeken of deze methodiek geschikt is voor de reclassering.

Met welk resultaat ben je tevreden?
We zijn tevreden als het inderdaad lukt om bronnen van kracht te ontdekken met behulp van deze podcasts. Verder is dit een nieuwe manier van dataverzameling, waarmee we ook kennis op doen voor andere onderzoeken en projecten. Tot slot is dit idee van podcasts heel nieuw, dus het uitvoeren van dit project, stemt ons sowieso al tevreden.

Meer weten?
Reclassering Nederland
Dr. mr. S.D. (Sheila) Adjiembaks, ESSA Training
info@essareasarch.nl