Levensloop consulent

Instellen van een permanente onafhankelijke cliëntondersteuner (levensloopconsulent). Doel is het aantonen of levensloopbegeleiding voor de doelgroep tot het gewenste maatschappelijke effect (afname recidive) leidt.

Waar gaat het project over?
Een gepast ondersteuningsaanbod bieden voor de specifieke doelgroep EPA en HIT met LVB in de vorm van een levensloopconsulent: een persoon die als vast gezicht de persoon begeleidt in de verschillende fases van een stabiele terugkeer in de maatschappij of in een duurzaam zorgtraject. De levensloopconsulent sluit aan bij de leefwereld van de cliënt en vertegenwoordigt het cliënt perspectief binnen het integrale traject.

Wat is de aanpak?
De consulent brengt de leefwereld in beeld (biograaf) ten behoeve van een effectieve aanpak van de ketenpartners op het casusoverleg in het Veiligheidshuis. Wie is de persoon, wat kan zij/hij, hoe ziet het netwerk er uit, wat kan het netwerk betekenen, wat werkt wel/niet bij deze persoon?

Hij/zij staat naast de cliënt en kijkt domein overstijgend: Treedt op als vertaler in de domeinen zorg / straf / sociaal tussen instanties en cliënt, signaleert hoe interventies uitpakken en adviseert over passende opvolging aan de procesregisseur in het Veiligheidshuis. Versterkt, beschermt en ondersteunt het netwerk rond de cliënt. Begeleidt een goede overdracht en inregelen waakvlamfunctie van ondersteuning in de sociale wijkteam.

Met welk resultaat ben je tevreden?
We zien een succesvolle pilot als het oplevert dat de voor dit experiment geselecteerde doelgroep minder recidiveren en passende zorg krijgen, in trajecten die aansluiten bij hun hulpvraag, en daardoor minder tussen wal en schip belanden. Door de vroegtijdig gesignaleerde LVB, kunnen passendere interventies worden toegepast, waardoor men sneller stabiel in traject is en zo zelfstandig mogelijk zijn of haar leven kan leiden.

Meer weten?
Andrea Stierman
andrea.stierman@meerotterdam.nl