Leren&verantwoorden door professionals: Doorontwikkeling Lokale PGA

Het project betreft het ontwikkelen van een eenduidige en gestructureerde wijze van monitoren en werkend leren in de regio Midden-Nederland.

Waar gaat het project over?
De Persoonsgerichte Aanpak (PGA) in Midden-Nederland is uitgerold. Juist nu hebben professionals grote behoefte de kwaliteit van de aanpak verder door te ontwikkelen. Zij missen voor die gewenste professionalisering een gestructureerde wijze van monitoren. Goed monitoren is een belangrijk PGA-onderdeel: alleen zo kunnen professionals werken én leren vanuit feiten en niet (alleen) vanuit aannames.

Bij professionals bestaat regionaal breed draagvlak voor – dat is uniek en vernieuwend - één regiobrede, eenvoudige en eenduidige wijze van monitoren van lokale PGA én Top-X. Argumenten hiervoor: verbetering kwaliteit, leerproces, samenwerking, verantwoording, overdraagbaarheid en transparantie. Dit naast synergie (1 regionaal ipv 39 lokale wielen) en  het momentum: het ijzer is nu heet!

Wat is de aanpak?

1. Het maken en implementeren van gedragen regionale afspraken over monitoring van PGA. Professionals uit een brede werkgroep, gesteund door de bestuurlijke Taskforce PGA, willen regionaal komen tot een eenduidige wijze van meten en monitoren van de effecten en resultaten van de PGA, al dan niet met één monitormodule. Vervolgstap is nu het opstellen van een gedragen voorstel voor gemeenten (met partners):
 

  • Hoe ziet dit regionaal gedragen model van monitoring eruit? Via 1 eenvoudige basale monitormodule of ieder met een eigen informatiesysteem waarbij wordt gewerkt op basis van een gemeenschappelijke systematiek van afspraken over definities, wijze van dataverzameling (wanneer meten, door wie, minimale indicatorenset, etc.)?
  • Implementatieplan (incl. introduceren, uitrollen, instrueren en trainen voor goed gebruik)

De werkzaamheden daartoe zijn:

  • Inhoud monitor PGA: voorstel indicatorenset met gebruiksafspraken
  • In kaart brengen van lokaal reeds beschikbare informatiesystemen
  • Optioneel onderzoek haalbaarheid bouw van zeer basale monitormodule
  • Optioneel: en indien noodzakelijk, wenselijk en haalbaar, ook laten bouwen module
  • Implementatie en borging regio brede, eenduidige monitorafspraken PGA

2. Uitvoeren gecoördineerde regionale recidivemeting criminele lokale PGA-ers en Top-X-ers.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Het maken en implementeren van gedragen regionale afspraken over monitoring van PGA. Uitvoeren gecoördineerde regionale recidivemeting criminele lokale PGA-ers en Top-X-ers.

Meer weten?
Peter Hogenhuis/Erik de Ruiter
secretariaat@rvs-mn.nl

PGA Midden Nederland