Krachtig thuis

Krachtig thuis: nieuwe koersen en kansen voor achterblijvers van gedetineerden.

Jaarlijks belanden meer dan 35.000 mensen in een Nederlandse gevangenis. Detentie trekt niet alleen een zware wissel op het leven van gevangenen zelf. Voor hun directe sociale omgeving, partners en kinderen (de achterblijvers), is het ook een levensingrijpende gebeurtenis die haar sporen nalaat. Bovendien is niet alleen de detentietijd een moeilijke periode. Want, hoe pak je de draad weer op als je uit de gevangenis komt? Een vraag die iedere direct betrokkene zich stelt, vanuit de wens het dagelijks leven beter in te richten dan daarvoor. Niemand zit namelijk te wachten op herhaling.

Om in dit gat te springen neemt Exodus Zuid-Holland het initiatief voor het project Krachtig Thuis. Exodus gaat de komende maanden intensief samenwerken met vijftien gezinnen, de zogenaamde 'thuisfronten' van gedetineerden, om de complicaties waarmee achterblijvers geconfronteerd worden, in kaart te brengen en alternatieven te vinden. Het doel is de thuisbasis te versterken: oude problemen zoveel mogelijk oplossen en nieuwe problemen voorkomen. Op die manier ontstaat een zelfredzaam sociaal vangnet voor en door de eigen familie en het ex-gedetineerde familielid. De kans op een succesvolle terugkeer in de samenleving wordt op deze manier groter.  

Meer weten?

Exodus