Doorontwikkelen nazorg

We zien dat het een continue uitdaging is om een goede terugkeer vanuit detentie in de gemeente te organiseren. Daarom starten we in Leidschendam-Voorburg met een project waarin we de nazorgaanpak verder willen ontwikkelen, met als doel een sluitende aanpak voor terugkerende gedetineerden.

In dit project leggen we de focus op twee actielijnen. Allereerst bezoeken casemanagers iedere gedetineerde in de Penitentiaire Inrichting en proberen hierdoor de deelname aan nazorgtrajecten teĀ  vergroten. Daarnaast streeft de gemeente ernaar om naast basisvoorzieningen, alternatieve maatregelen te realiseren die een positieve invloed kunnen uitoefenen op het recidiverisico. Het gaat bijvoorbeeld om het opschorten van de uitkering en het voorkomen van verlies van de woning.

Meer weten?

Gemeente Leidschendam-Voorburg