Levensverhaal met Pandora

Het project “Levensverhaal” integreert en visualiseert informatie over een verdachte op basis van documentatie van verschillende ketenpartners in het veiligheidsdomein.

3 vragen aan...

1. Waar gaat het project over?

Stel je voor, je bent een rechter of een officier van justitie en je moet de achtergrond van een verdachte, het gepleegde delict en een slachtoffer leren kennen voor een zaak. Om een goed besluit  te kunnen nemen heb je zo veel mogelijke relevante informatie nodig om een betekenisvolle interventie te bepalen. Een betekenisvolle interventie of een “gepaste straf” draagt bij aan het verminderen van recidive.

Er is steeds meer informatie beschikbaar voor het nemen van een dergelijk besluit. En er komt alleen maar informatie bij. Het is enorm lastig om op basis van al deze informatie een integraal beeld te vormen van alle belangrijke aspecten van iemands leven en levensloop. Het project levensverhaal draagt hier aan bij door op een snelle manier de informatie die vanuit verschillende veiligheidspartijen over het leven van een verdachte bekend is, op een heldere integrale manier te visualiseren. Op deze manier ondersteunt het project officieren van justitie en rechters in het bepalen van een betekenisvolle interventie en dragen we daarmee bij aan het verminderen van recidive, en een veilige maatschappij.

2. Wat houdt jullie project in, wat is de aanpak?

Samen met een selectie van ketenpartners (CJIB, Reclassering, OM, RvdK, Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en de Gemeente Rotterdam) heeft Pandora Intelligence een prototype voor een applicatie ontwikkeld waarin bestaande informatie van al deze partners over een verdachte in gezamenlijkheid gevisualiseerd wordt. Het prototype laat een gewenste eindsituatie zien die we nu stapje voor stapje samen willen gaan ontwikkelen.

3. Op welk probleem speelt het project in?

Het project speelt in op meerdere problemen. Ten eerste het feit dat er steeds meer informatie beschikbaar is die in gezamenlijkheid geduid moet worden. Ten tweede is deze informatie in bezit van allerlei verschillende partijen die elkaar niet altijd weten te vinden, of niet altijd de tijd beschikbaar hebben die eigenlijk nodig zou zijn om al deze informatie met elkaar te delen en te interpreteren.

Meer weten?
Pandora Intelligence
Maaike Lousberg
maaike.lousberg@pandoraintelligence.com
https://www.pandoraintelligence.com/

Pandora