Kleinschalige Voorziening Middelburg

In Zeeland worden kleinschalige voorzieningen opgezet voor re-integratie van delinquenten. Daar verblijven ze in een omgeving waar ze met een netwerk intensief kunnen samenwerken aan het voorkomen van recidive.

Waar gaat het project over?
Wanneer iemand gedetineerd raakt, heeft dit vaak verstrekkende gevolgen. De straf van opsluiting gaat vaak gepaard met het verlies van opleiding, werk, huisvesting, relaties en leidt regelmatig tot oplopende schulden. Aan het eind van de detentie is dan een re-integratietraject nodig om het normale leven weer op orde te brengen. De individuele schade voor de gedetineerde en zijn omgeving en de maatschappelijke schade die dat met zich meebrengt is niet gering.

De Kleinschalige Voorziening Middelburg biedt de mogelijkheid om detentieschade te verminderen. Door binnen de detentie de mogelijkheid te bieden om werk of een zinvolle dagbesteding te behouden. Personen die zich moeten melden om een korte detentie uit te zitten worden gescreend om te beoordelen of zij hiervoor in aanmerking komen.

Voorwaarde om in de Kleinschalige Voorziening Middelburg geplaatst te worden, is dat de gedetineerde uit de regio Zuidwest komt, een zinvolle dagbesteding heeft. Contra-indicaties zijn psychische problematiek, verslavingsproblematiek en gevaarsrisico’s voor de omgeving.

Wat is de aanpak?
Wanneer iemand uit de regio Zuidwest zich meldt voor het uitzitten van een straf, wordt een screening uitgevoerd om te beoordelen of de persoon geschikt is voor de Kleinschalige Voorziening. In de screening wordt gekeken naar risicofactoren en diverse levensgebieden zoals dagbesteding, huisvesting, (psychische) gezondheid en middelen gebruik.

De screening wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Penitentiaire Inrichting, het Openbaar Ministerie, de reclassering en het veiligheidshuis. Alle relevante informatie die over de persoon aanwezig is, wordt betrokken bij de screening en aangevuld met een intakegesprek. Bij een positieve uitkomst van de screening is plaatsing in de Kleinschalige Voorziening mogelijk.

Met de gedetineerde wordt een individueel dagprogramma opgesteld, waarin wordt vastgelegd op welke momenten de gedetineerde verlof krijgt voor werk en/of opleiding.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Met de Kleinschalige Voorziening wil PI Middelburg bereiken dat de  ontwrichtende gevolgen van detentie aantoonbaar verminderd zijn, wat een direct verlagend effect heeft op de kans op recidive  en een aanzienlijke besparing op re-integratietrajecten.

De Nederhof wordt de locatie voor de Kleinschalige Voorziening. Dit gebouw bevindt zich op het terrein van PI Middelburg en wordt na verbouwing en inrichting eind 2019 opgeleverd. Er wordt gestart met de plaatsing van 10 gedetineerden. Nadat de eerste ervaringen zijn geëvalueerd, kan dit uitgebreid worden met nog eens 10 gedetineerden. Deze uitbreiding van detentiecapaciteit biedt meer gedetineerden de kans binnen de eigen regio hun straf uit te zitten.

Meer weten?
Marco van der Meule
m.van.der.meule@dji.minjus.nl

Petra Weijman
p.weijman@dji.minjus.nl