Tussenwoonvoorziening voor ex-gedetineerden

Een tussenwoonvoorziening creëren met uitzicht op een eigen woning. Dat is het doel van dit project.

De doelgroep bestaat uit gemotiveerde ex-gedetineerden. Door middel van begeleide huisvesting aansluitend aan detentie, en met begeleiding op alle leefdomeinen, leren zij hoe ze zelfstandig kunnen wonen. Daardoor hebben zij minder kans om terug te vallen in crimineel gedrag.

Waar gaat het project over?
Het doel van het samenwerkingsverband is gedetineerden, met of zonder justitiële titel, die geen huisvesting hebben, na detentie aan onderdak te helpen om vervolgens aansluiting met de (na)zorg tot stand te brengen. Het doel van het project is: een veilige samenleving en het terugdringen van recidive. Dit doen we door de nazorg van ex-delinquenten in te richten vanuit een integrale aanpak op de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie: werk & inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en onderdak.

Wat houdt jullie project in, wat is de aanpak?
Het betreft voornamelijk mensen die in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning vanuit de Van der Staaij gelden. De Van der Staaij gelden zijn een bijdrage regeling in het  begeleiden van (ex-)gedetineerden voor wonen en werken. Visie van partijen is om zoveel mogelijk sociale inclusie te realiseren voor psychisch kwetsbare inwoners. Een woning met de juiste ondersteuning en begeleiding zijn daarbij essentieel. Maatwerk voor alle betrokkenen staat hierbij voorop. Middels een centrale toegang vanuit Housing en de uniforme coördinatie van de neutrale routing naar een woning, kunnen we zorgdragen voor een zachte landing in de wijk van de betreffende cliënt.

Met welk resultaat ben je tevreden?
Wij zijn tevreden als de kandidaat/gebruiker van het project/ex-gedetineerde tevreden zijn. Daarnaast zijn wij tevreden als alle betrokken ketenpartners tevreden zijn en een verlenging van de huidige samenwerkingsovereenkomst komt. Deze is nu gesloten tot begin oktober 2019 door de partners te zien op onze LinkedIn-pagina. Op breed (macro) niveau zijn wij tevreden als het project wordt gedragen en opgezet in meerdere regio’s in Nederland.

Meer weten?
Zorggroep Triade
Bob Evers
Manager Forensische Zorg 
b.evers@zgtriade.nl
https://zgtriade.nl/