Onderzoek naar naasten- en familiebeleid in de klinische forensische psychiatrie

Ondersteuning van familieleden kan het recidiverisico bij patiënten doen afnemen. Daarom brengt MIND Landelijk Platform voor Psychische Gezondheid in beeld op welke onderdelen van het naasten- en familiebeleid binnen de klinisch forensische zorg verbeteringen mogelijk zijn.

Dat doet de organisatie aan de hand van een te ontwikkelen vragenlijst. In een vervolg geeft MIND  een vaardigheidstraining voor hulpverleners  op het gebied van familiebeleid.

Meer weten?
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Ciska Goedhart 
Teammanager projecten
cisca.goedhart@wijzijnmind.nl 

https://mindplatform.nl/