Naasten- en familiebeleid in de klinische forensische zorg: onderzoek en training van de praktijk

Ondersteuning van familieleden kan het recidiverisico bij patiënten doen afnemen. Daarom brengt MIND Landelijk Platform voor Psychische Gezondheid in beeld op welke onderdelen van het naasten- en familiebeleid binnen de klinisch forensische zorg verbeteringen mogelijk zijn.

Waar gaat jullie project over?
Het doel van het project is om de draagkracht en het welbevinden van naasten van patiënten in de forensisch psychiatrische zorg te vergroten. We verwachten dat dit als gevolg heeft dat de patiënt hierdoor beter ondersteund wordt door zijn naasten en daarmee de kans op recidive afneemt. 

Wat is de aanpak?
Daarom brengt MIND Landelijk Platform voor Psychische Gezondheid samen met veldpartijen in beeld op welke onderdelen van het naasten- en familiebeleid binnen de klinisch forensische zorg verbeteringen mogelijk zijn. Bovendien worden kennis en vaardigheden van hulpverleners in deze setting vergroot door een aangepaste training en een pilot daarvan. Als laatste wordt het effect op de betrokkenheid van de familie bij de behandeling en afname van de belasting van de familie zelf van dit laatste getoetst.

Meer weten?
Ciska Goedhart 
cisca.goedhart@wijzijnmind.nl