Kortgestraften mét een plan uit de PI

Door het verbeteren van regionale samenwerking en informatievoorziening tussen PI’s, reclassering, gemeenten en organisaties voor zorg- en ondersteuning, krijgt iedere kortgestrafte een gedegen re-integratieplan.

Hiervoor stelt SVG Tactus reclassering en Reclassering Nederland verbindingcoördinatoren aan die, samen met de netwerkpartners, verantwoordelijk zijn voor (het uitvoeren van) het opgestelde re-integratieplan richting het sociale domein.

3 vragen aan...

1. Waar gaat het project over?

Binnen het project ‘koers en kansen’ wordt een sluitende aanpak ontwikkeld rondom ex-gedetineerden, die zonder justitieel kader na einddatum detentie uit gaan stromen in de gemeente Zwolle en Zutphen/Lochem. Verbindingscoördinatoren die vanuit de reclassering binnen de beide inrichtingen werkzaam zijn zullen zich bezig houden met het ontwikkelen van deze ‘brugfunctie’ om zo de driehoek ‘DJI-Gemeente-Sociaal Domein’ structureel met elkaar te verbinden.

2. Wat houdt jullie project in, wat is de aanpak?

Door het verbeteren van regionale samenwerking en informatievoorziening tussen PI’s , reclassering, gemeenten en het sociale domein is het doel om iedere kortgestrafte, zonder een justitieel vangnet in de vorm van reclasseringstoezicht, goed te kunnen laten doorstromen naar reguliere hulpverlening.

3. Met welk resultaat ben je tevreden?

Het beoogde doel is om de kans op recidive te verlagen, kans op overlast binnen gemeentes te verminderen en de behaalde stabiliteit binnen detentie ook buiten detentie vast te houden middels passende ondersteuning. Ondersteuning op de juiste plek, op het juiste moment en met de juiste personen!

Meer weten?

Tamara Dol
SVG Reclassering locatie Zwolle

Margriet te Velde
Reclassering Nederland locatie Zwolle