Huis van herstel

Het project houdt een kleinschalige voorziening DJI-3RO voor Twentse gedetineerden (m/v) met woonproblematiek en een aanvullende zorgvraag in.

Dit zijn moeilijk te motiveren doelgroepen (LVB, ISD en verwarde personen). Penitentiaire Inrichting Almelo biedt hen een zorg- en ondersteuningsstructuur aan, en begeleidt ze naar arbeid of arbeid vervangende dagbesteding. De methodiek die ze hierbij hanteert, richt zich op herstel (van de persoon zelf, het sociaal netwerk, het slachtoffer en de samenleving).

Meer weten?
Penitentiaire Inrichting Almelo
Anousjka Talen
Programmamanager Ketensamenwerking en Leefklimaat
a.talen@dji.minjus.nl