Samenwerking over sectorgrenzen heen

Wie zijn betrokken bij de modernisering van de sanctie-uitvoering? Voor een robuuste en flexibele sanctie-uitvoering moet samenwerking worden gezocht over sectorgrenzen heen.

Onderzoek

In de onderzoeksperiode (2016) sprak project Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering met professionals, bestuurders en wetenschappers. Niet alleen betrokkenen uit de hoek van justitie, maar ook uit de zorg en vanuit gemeenten. Ook spraken we met vrijwilligers en delinquenten en verzamelden en analyseerden we literatuur. Werkbezoeken in binnen- en buitenland zorgden voor inspiratie uit de uitvoeringspraktijk. De brede aanpak hielp om helder te krijgen welke maatschappelijke ontwikkelingen en welke veranderingen in het domein van Justitie van belang zijn voor de toekomstige organisatie van de sanctie-uitvoering.

Samenwerking

Het project bestaat uit een Stuurgroep (‘de Verbeteraars’: bestuurders uit het lokale domein, de zorg, en de sanctie-uitvoering), een Projectteam van vijf medewerkers (‘de Voorspellers’) en een Klankbordgroep (‘de Wijzen’). Bureau Significant ondersteunt het project met onderzoekwerk.

De voorspellers stemmen regelmatig af met belangstellenden en meedenkers, zoals het bijvoorbeeld OM en ZM. Ieder lid heeft zijn eigen expertise en netwerk.  En dat is meteen de kracht van het project; centraal staat de samenwerking over sectorgrenzen heen. Verder lezen? Bekijk de projectpagina's.

De boer op

Project Koers en kansen continueert de brede aanpak in 2017. Want, nu is de praktijk aan zet. Door te experimenteren wordt bruikbare en valide informatie opgehaald. Daarbij wordt onderzocht hoe (en in welke mate) lokale experimenten bijdragen aan de veranderlijnen. En dus gaan we de boer op; we organiseren regionale workshops met diverse organisaties uit verschillende sectoren. Bekijk de agenda voor een overzicht.