Sanctieuitvoering

Binnen het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering slaan professionals uit de zorg, het sociaal domein en justitie de handen in elkaar om de sanctie-uitvoering te innoveren. Zij doen dit in de vorm van vernieuwende projecten op lokaal niveau. Op alle mogelijke manieren werken ze aan meer maatwerk. Bijvoorbeeld bij het opleggen van een sanctie aan iemand die iets strafbaars heeft gedaan en bij het uitvoeren van de straf. En ook in de begeleiding en nazorg van (ex-)justitiabelen. De drijfveer van deze professionals is: minder recidive en een veiligere samenleving met minder criminaliteit, minder slachtoffers en minder overlast. De experimenten leren ons wat in de praktijk werkt en wat niet. Het programma zorgt ervoor dat deze nieuwe lessen en inzichten toegankelijk worden voor beleidsmakers, uitvoerders elders, bestuurders en financiers. Ook wil het programma een motor zijn voor blijvende innovatie bij het opleggen en uitvoeren van straffen en de maatschappelijke integratie na daderschap om zo ook in de toekomst effectief te kunnen inspelen op maatschappelijke veranderingen.